Μέρος Α

Στα δεξιά της οθόνης ο επισκέπτης μπορεί να πλοηγηθεί στα περιεχόμενα του πρώτου μέρους του βιβλίου: “Μεθοδολογία και Εισαγωγή”.

Για κάθε υπό-μέρος κάθε κεφαλαίου παρατίθεται η αντίστοιχη βιβλιογραφία και η επιπρόσθετη λίστα ανάγνωσης (further reading list). Η επιπρόσθετη λίστα ανάγνωσης διαφέρει από την κύρια βιβλιογραφία του βιβλίου καθώς οι αναφορές σε αυτήν δεν αναφέρονται στο βασικό κείμενο αλλά έχουν επηρεάσει το περιεχόμενό του. Αποτελείται από επιλεγμένες αναφορές οι οποίες καλύπτουν κρίσιμους τομείς προβληματισμού γύρω από το αντικείμενο του κεφαλαίου, έτσι ώστε να συμπληρώνονται οι απαραίτητες οικονομικές γνώσεις για την κατάσταση του θέματος που διαπραγματεύεται το κεφάλαιο.