5.1 Εισαγωγή

Βιβλιογραφία

Καζάνας Ν. (2008) Πλάτωνας: πατέρας της ελεύθερης οικονομίας, Όμιλος Μελετών Μορφωτικό Σωματείο.