5.2.1 Η Διασύνδεση Μεταξύ της Πολιτικής και των Οικονομικών

Βιβλιογραφία

Chang H.-J. (2006) Understanding the Relationships between Institutions and Economic Development, EIB Papers 11/2006, European Investment Bank, Economic and Financial Studies.

Nikolova E. (2012) What Explains Political Institutions? Evidence from Colonial British America, VoxEu.org, 17 August.

 

Further Reading List

Aney M.S., Ghatak M., Morelli M. (2011) Can Market Failure Cause Political Failure? EOPP/2011/29.

Bernal-Verdugo L.E., Furceri D., Guillaume D.M. (2013) The Dynamic Effect of Social and Political Instability on Output: The Role of Reforms, Working Paper No. 13/91.

Bichler S., Nitzan J. (2014) How capitalists learned to stop worrying and love the crisis, real-world economics review, issue no. 66, 13 January, pp. 65-73.

Blyth M. (2013) Austerity: The History of a Dangerous Idea, Oxford University Press, 304 pp.

Garda P., Ziemann V. (2014) Economic Policies and Microeconomic Stability: A Literature Review and Some Empirics, OECD Economics Department Working Papers No. 1115.

Rogoff K., Sibert A. (1988) Elections and Macroeconomic Policy Cycles, Vol. 55, No. 1 pp. 1-16, The Review of Economic Studies.