5.2.3 Ισχυρό/Ανίσχυρο κράτος και Οικονομικά Αποτελέσματα

Βιβλιογραφία

Acemoglu D. (2005) Politics and economics in weak and strong states, Journal of Monetary Economics 52, 1199–1226.

Acemoglu D., Naidu S., Restrepo P., Robinson J.A. (2014) Democracy Does Cause Growth, NBER Working Paper No. 20004.

Aisen A., Veiga F.J. (2006) Does Political Instability Lead to Higher Inflation? A Panel Data Analysis, Journal of Money, Credit and Banking, 38(5), 1379–1389.

Aisen A., Veiga F.J. (2011) How Does Political Instability Affect Economic Growth? IMF Working Paper No. 11/12.

Alesina A., Ozler S., Roubini N., Swagel P. (1996) Political Instability and Economic Growth, Journal of Economic Growth, 1: 189-211.

Alesina A., Perotti R. (1996) Income distribution, political instability, and investment, European Economic Review, Elsevier, 40(6), pp. 1203-1228.

Barro R. (1989) A Cross Country Study of Growth, Saving and Government, NBER WP No. 2855, February.

Barro R. (1991) Economic Growth in a Cross Section of Countries, Quarterly Journal of Economics, May.

Jong-a-Pin R. (2009) On the measurement of political instability and its impact on economic growth, European Journal of Political Economy, 25, 15–29.

Kormendi R.C., Mcguire P.G. (1985) Macroeconomic Determinants of Growth: Cross-Country Evidence, Journal of Monetary Economics.

Paldam M. (1998) Does Economic Growth Lead to Political Stability? in Borner S., Paldam M. (Eds.) The Political Dimension of Economic Growth, Proceedings of the IEA Conference held in San José, Costa Rica, pp. 171-190.

Tirole J. (2014) Four principles for an effective state, VoxEu.org.

 

Further Reading List

Reinert E.S. (1999) The role of the state in economic growth, Journal of Economic Studies, 26 (4/5), pp. 268-326.