8.9 Επιχειρηματικές Αποφάσεις υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας

Βιβλιογραφία

Kahneman D.J., Tversky A. (1992) Risk Uncertainty, 5: 297, doi:10.1007/BF00122574.

Moon B.J. (2013) Antecedents and outcomes of strategic thinking, Journal of Business Research, Kyung Hee University, School of Management.

Pagani M., Otto P. (2013) Integrating Strategic Thinking and Simulation into Marketing Strategy: Seeing the whole system, Journal of Business Research, Vol. 66, N.9, 1568-1575.

Petrakis P.E., Kostis P.C., Kafka K.I. (2015) Secular stagnation, faltering innovation, and high uncertainty: New-era entrepreneurship appraisal using knowledge-based thinking, Journal of Business Research, DOI:10.1016/j.jbusres.2015.10.078.

Petrakis P.E., Konstantakopoulou D. (2015) Uncertainty in the Entrepreneurial Decision Making: The Competitive Advantage of Strategic Creativity, Palgrave MacMillan.

Reid A., Petocz P., Taylor P.  (2009) Business Students’ Conceptions of Sustainability, Sustainability 1: 662-673.

Zichella G. (2014) Entrepreneurial Cognition when faced with Risk and Uncertainty: Methodological Reflections, Paper presented at the DRUID Academy conference in Rebild, Aalborg, Denmark on January 15-17.

 

Further Reading List

Brundin E., Gustafsson V. (2013) Entrepreneurs’ decision making under different levels of uncertainty: the role of emotions, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 19(6): 568-591.

Gustafsson V. (2009) Entrepreneurial Decision-Making: Thinking Under Uncertainty. In: Carsrud A., Brännback M. (eds), Understanding the Entrepreneurial Mind, International Studies in Entrepreneurship, vol 24, Springer, New York, NY.

McMullen J.S., Shepherd D.A. (2006) Entrepreneurial Action and The Role of Uncertainty in The Theory of The Entrepreneur, Academy of Management Review, 31 (1), pp. 132-152.

Mihet R. (2012) Effects of culture on firm risk-taking: a cross-country and cross-industry analysis, IMF, Working Paper No. 12/210.