11.5 Η Ζήτηση, οι Προσδοκίες και η Αβεβαιότητα στη Γενική Θεωρία

Βιβλιογραφία

Keynes J.M. (1923) A Tract on Monetary Reform, Macmillan: London.

Keynes J.M. (1936) The General Theory of Employment, Interest and Money, London: Macmillan (reprinted 2007).

Luzzetti N.M., Ohanian L.E. (2010) The General Theory of Employment, Interest, and Money After 75 Years: The Importance of Being in the Right Place at the Right Time, NBER Working Papers 16631, National Bureau of Economic Research, Inc.

Muth F.J. (1961) Rational expectations and the theory of price movements, Econometrica 29, 315-335.

Say J.-B. (1834) A Treatise on Political Economy (sixth American ed.), Philadelphia: Grigg & Elliott, this is an English translation of Say’s Traité d’economie politique, first published in 1803.

 

Further Reading List

Anderson M.A., Goldsmith A.H. (1997) Mr. Keynes’ theory of investment: Do forward looking expectations and weight really matter? Journal of Economic Psychology Volume 18, Issue 5, Pages 547–573.

Bibow J. (2009) Keynes on Monetary Policy, Finance and Uncertainty Liquidity Preference Theory and the Global Financial Crisis, Routledge Studies in the History of Economics.

Cardim de C.F.J. (2012) Keynes on Expectations, Uncertainty and Defensive Behavior, International Journal of Applied Economics and Econometrics, 20(1), pp. 188-203.

Dunn S.P. (2008) The ‘Uncertain’ Foundations of Post Keynesian Economics, Routledge: London.