12.4 Αποτελεσματικοί Θεσμοί και Μείωση της Αβεβαιότητας στη Θεωρία του Εξελικτισμού

Βιβλιογραφία

Alchian A.A. (1950) Uncertainty, Evolution, and Economic Theory, Journal of Political Economy, 211-21.

Manne G.A., Zywicki T.J. (2014) Uncertainty, Evolution, and Behavioral Economic Theory, Journal of Law, Economics and Policy, Forthcoming, George Mason Law & Economics Research Paper No. 14-04, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2406175.

Tinter G. (1941) The Theory of Choice under Subjective Risk and Uncertainty, Econometrica IX.

 

Further Reading List

Allen P.M. (2014) Evolution: complexity, uncertainty and innovation, Journal of Evolutionary Economics, 24, pp. 265-289.

Dutt A.K. (2015) Uncertainty, Power, Institutions, and Crisis: Implications for Economic Analysis and the Future of Capitalism, Review of Keynesian Economics, 3(1), pp. 9-28.

Lewis A.O., Steinmo S. (2012) How Institutions Evolve: Evolutionary Theory and Institutional Change, Polity, 44, 314–339, doi:10.1057/pol.2012.10.

Metcalfe S. (2014) Capitalism and evolution, Journal of Evolutionary Economics, Volume 24, Issue 1, pp. 11-34, Springer.