15.2 Τα Νέα Κλασικά Οικονομικά: Ευέλικτες Tιμές, Εκκαθάριση Αγοράς και Ορθολογικές Προσδοκίες

Βιβλιογραφία

Lucas E.R.Jr. (1972) Expectations and the Neutrality of Money, Journal of Economic Theory 4, 103–124.

Lucas E.R.Jr  (1976) Econometric Policy Evaluation: A Critique, In Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy 1, Amsterdam: North-Holland.

Muth F.J. (1961) Rational expectations and the theory of price movements, Econometrica 29, 315-335.

Pareto V. (1935) The Mind and Society, Livingston A. (ed.), Bongiorno A., Livingston  A. (trans.), New York: Harcourt, Brace & Company.

Sargent T., Wallace N. (1975) Rational’ Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule, Journal of Political Economy, 83, 241–54.

 

Further Reading List

Barro R.J. (1976) Indexation in a rational expectations model, Journal of Economic Theory, Volume 13, Issue 2, Pages 229-244.

Enders A.M. (2002) Neoclassical Microeconomic Theory, The Founding Austrian Version, Foundations of the Market Economy, London: Routledge.

Reinert E.S. (2012) Neo-classical economics: A trail of economic destruction since the 1970s – issue no. 60, Real-world Economics Review.

Sargent T. (1987) Lucas’s Critique, Macroeconomic Theory (Second ed.), Orlando: Academic Press, pp. 397–98,  ISBN 0-12-619751-2.

Thoma M. (2014) The Rise and Fall of the New Classical Model, Economist’s View.

Wren-Lewis S. (2014) Understanding the New Classical revolution, Mainly Macro.