16.4 Δυναμικά Στοχαστικά Μοντέλα Γενικής Ισορροπίας: Τεχνολογικά Σοκ

Βιβλιογραφία

Kydland F.E., Prescott E.C. (1982) Time to Build and Aggregate Fluctuations, Econometrica, 50 (6): 1345–1370, JSTOR 1913386.

Rotemberg J.J., Woodford M. (1997) An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy, NBER Macroeconomics Annual, 12: 297–346, JSTOR 3585236.

 

Further Reading List

Benes J., Kumhof M. (2014) Financial Crises in DSGE Models: A Prototype Model-WP/14/57, IMF.

Benes J., Kumhof M., Laxton D. (2014) Financial Crises in DSGE Models: Selected Applications of MAPMOD-WP/14/56, IMF.

Hendry D.F., Mizon G.E. (2014) Why DSGEs crash during crises, VOX.

Smets F., Wouters R.  (2003) An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area, Journal of the European Economic Association 1, no. 5, 1123-75.

Van Eeghen P.-H. (2014) Why DSGE analysis cannot accurately model financial-real sector interaction, Real-World Economics Review, 67, pp. 17-40, ISSN 1755-9472.

Zheng L., Fernald J., Basu S. (2012) Technology Shocks in a Two-Sector DSGE Model, 2012 Meeting Papers 1017, Society for Economic Dynamics.