9.2 Η Οικονομία και η Εξέλιξη της Οικονομικής Σκέψης

Further Reading List

Mokyr J. (2005) Chapter 17 Long-Term Economic Growth and the History of Technology – Growth, Volume 1B, Handbook of Economic.

Screpanti E., Zamagni S. (2003) An Outline of the History of Economic Thought, Oxford University Press.