9.4 Η Έκρηξη της Οικονομικής Σκέψης: Μετά τη Μεγάλη Ύφεση έως την Περίοδο της Ισχυρής Ανάπτυξης και του Χαμηλού Πληθωρισμού (1940-1970)

Βιβλιογραφία

Amin S. (1976) Unequal Development, New York: Monthly Review Press.

Arrow K.J., Debreu G. (1954) Existence of an equilibrium for a competitive economy, Econometrica, 22(3): 265–290.

Baran P.A. (1952) On the Political Economy of Backwardness, Issue, The Manchester School, Volume 20, Issue 1, pages 66–84.

Baran P.A. (1957) The Political Economy of Growth Monthly Review Press, New York.

Barro R., Crossman H. (1971) A General Disequilibrium Model of Income and Employment, American Economic Review, 62, pp. 82-93.

Coase H.R. (1960) The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, Vol. 3, pp. 1-44.

Clower R. (1965) The Keynesian Counter-Revolution: A Theoretical Appraisal, In Hahn F.H. and  Brechling F.P.R. (eds.), The Theory of Interest Rates, London: Macmillan.

Domar D.E. (1946) Capital Expansion, Rate of Growth and Employment, Econometrica, 14, pp. 137-147.

Frank G. (1966) The Development of Underdevelopment, Monthly Review 18 (4), 17–31.

Friedman M. (1953) The case for flexible exchange rates, In: Friedman M. (Ed.), Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago, pp. 157–203.

Friedman M. (1956) The Quantity Theory of Money—A Restatement, in Friedman Μ. (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago: University of Chicago Press, pp. 3-21.

Friedman M., Schwartz A.J. (1963) A Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton: Princeton University Press.

Galbraith J.K. (1958) The Affluent Society Fortieth Anniversary Edition, Houghton Mifflin Company: New York, 1998.

Gerschenkron A. (1962) Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge: Belknap Press.

Harrod R. (1939) An Essay in Dynamic Theory, Economic Journal, 49, pp. 14-33.

Kaldor N. (1957) A Model of Economic Growth, Economic Journal, 67(268): 591–624.

Kaldor N. (1961) Capital Accumulation and Economic Growth, in Lutz F.Α., Hagu D.C. (eds), The Theory of Capital, pp. 177–222, London: Macmillan.

Krueger A. (1974) The political economy of the rent seeking society, American Economic Review 64: 291–303.

Leijonhufvud A. (1968) On Keynesian Economics and the Economics of Keynes, Oxford: Oxford University Press.

Leontief W. (1966) Input-Output Economics, New York: Oxford University Press.

Lewis W.A. (1954) Economic Development with Unlimited Supplies of Labor, Manchester School of Economic and Social Studies, Vol. 22, pp. 139-91.

Markowitz H. (1952) Portfolio selection, The journal of finance, 7(1), pp. 77-91.

Modigliani F., Miller M. (1958) The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment, American Economic Review, 48(3), pp. 261–297.

Mundell R.A. (1961) A theory of optimum currency areas, American Economic Review 53, 657–665.

Myrdal G. ([1953] 2004) The Political Element in the Development of Economic Theory, Transaction Publishers, New Brunswick: New Jersey.

Nash J.F. (1949) Equilibrium points in n-person games, Mathematics, vol. 36 no 1, pp. 48–49, doi: 10.1073/pnas.36.1.48.

Prebisch R. (1968) A new Strategy for development, Journal of Economic Studies, 3rd March, pp. 3-14.

Rosenstein-Rodan P.N. (1943) Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe, The Economic Journal, Volume 53, Issue 210/211 June-September, 202-211.

Rostow W.W. (1959) The Stages of Economic Growth, Econ History Review.

Samuelson P. (1948) Economics: an introductory analysis, New York, NY: McGraw-Hill.

Samuelson P. (1954) The Pure Theory of Public Expenditure, The Review of Economics and Statistics, Vol. 36, No. 4,  pp. 387-389.

Singer H.W. (1950) The distribution of gains between investing and borrowing countries, American Economic Review, no. 2.

Tullock G. (1967) The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft, Western Economic Journal, 5: 224–232.

Von Neumann J., Morgenstern O. (1944) Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press.

Walras L. (1874) Principe d’une théorie mathématique de l’échange, Journal des économistes, (v.34, Apr), p.5.

Wicksell K. ([1896] 1958) Finanztheoretische Untersuchungen, Jena: Fischer G.(English trans.: A new principle of just taxation, in Musgrave R. and Peacock  A.T. (eds), Classics in the Theory of Public Finance, New York: St. Martin’s Press, pp. 72–118.

 

Further Reading List

Bernstein M. (1989) Why the Great Depression Was Great: Toward a New Understanding of the Interwar Economic Crisis in the United States, in Gerstle G., Fraser S. (Eds.), The Rise and Fall of the New Deal Order, 1930-1980, Princeton, 32-54.

Field A.J. (2003) The Most Technologically Progressive Decade of the Century, American Economic Review, 93(4): 1399-1413.

Gordon R.J. (2016) The rise and fall of American growth, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Webber M.J., Rigby D.L. (1996) The golden age illusion: rethinking postwar capitalism.